סל הקניות שלי
ספרים
 
ילקוט יוסף
ילקוט יוסף - סט ספרי הלכות מאת הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

הספר מכיל בתוכו פסקי דינים והלכות הלכה למעשה, על פי פסקי השלוחן ערוך שקיבלנו הוראותיו, ועל פי פסקי הראשון לציון, פוסק הדור והדרו, הרה"ג רבי עובדיה יוסף שליט"א. מסודר על פי סדר מרן השולחן ערוך ז"ל. כולל חידושי דינים והלכות בעניינים שונים, מסודר בצורה קלה להבנה, ההלכות למעשה נמצאים בראש העמוד, והסברים על ההלכות, למטה מההלכה, עם מקורות ההלכה בתלמוד ובדברי רבותינו ראשונים ואחרונים, עד אחרוני דורינו.
27 כרכים
מחיר בחנויות: 1500 ש"ח
מחיר באתר: 799 ש"ח
 
 
קיצור ילקוט יוסף
קיצור שולחן ערוך חלקים א - ב מאת הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

הספר מכיל בתוכו פסקי דינים והלכות הלכה למעשה, על פי פסקי השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו, ועל פי פסקי הראשון לציון, פוסק הדור והדרו, הרה"ג רבי עובדיה יוסף שליט"א. מסודר על פי סדר מרן השולחן ערוך ז"ל. כולל חידושי דינים והלכות בעניינים שונים, מסודר בצורה קלה להבנה.
מחיר בחנויות: 100 ש"ח
מחיר באתר: 66 ש"ח
 
 
סט כתבי האר''י הקדוש
סט ספרי האר"י הקדוש

כל כתבי האר"י הקדוש על דרך הסוד
15 כרכים
מחיר בחנויות: 550 ש"ח
מחיר באתר: 380 ש"ח
 
 
 
אהבת חיים
אהבת חיים - אוצר סיפורים ודברי מוסר עפ"י פרשיות השבוע
2 כרכים
מחיר בחנויות: 90 ש"ח
מחיר באתר: 60 ש"ח
 
 
"חיצקלופדיה"
חיצקלופדיה

אוצר תמונות צבעוניות ויראת שמים מנפלאות הבריאה עם הסבר מפורט על כל חיה.
בסדרת "חיציקלופדיה" נסקרים בעלי חיים לסוגיהם השונים: חיות, בהמות, זוחלים, עופות השמים ודגי הים.
הסקירה מדעית אשר משולבת במקורות יהודיים הקשורים בבעלי החיים המתוארים בתנ"ך ובמדרשי חז"ל.
מלווה בתצלומים צבעוניים מרהיבי עין שהופקו בכל רחבי תבל, בלשון קולחת ובעריכה מקצועית.
3 כרכים
מחיר בחנויות: 300 ש"ח
מחיר באתר: 170 ש"ח
 
 
מדרש רבה השלם
מדרש רבה השלם

אוצר המדרשים על פרשיות השבוע
מדרש רבה הינו שם כולל לקבוצת ספרים של מדרשי אגדה שנוצרו בתקופת האמוראים - בעיקר בארץ ישראל, ואשר כוללים מדרשי אגדה לכל אחד מחמשת חומשי תורה ולכל אחת מחמש מגילות. מדרש רבה נמנה עם "המדרשים המקובלים ביותר במשך הדורות", ואף על פי שהיום נדפסים מדרשי רבה בקובץ אחד, כל אחד ממדרשי רבה הוא "יצירה בפני עצמה", ויש הבדלים ביניהם מבחינת מבנה המדרשים וזמן עריכתם:
3 כרכים
מחיר בחנויות: 150 ש"ח
מחיר באתר: 63 ש"ח
 
 
 
סט בניהו, בן יהוידע
סט בניהו בן יהוידע

סט ספרי רשכבה"ג רבנו יוסף חיים זצ"ל - "הבן איש חי"
5 כרכים בפרושים נפלאים על אגדות הש"ס
מחיר בחנויות: 350 ש"ח
מחיר באתר: 204 ש"ח
 
 
כף החיים
כף החיים - ספר ההלכות של הרה"ג ר' יעקב חיים סופר על השולחן ערוך

ספר כך החיים הינו חיבורו החשוב של ר' יעקב חיים סופר.
רוב הכתוב ב"כף החיים" הוא לקט שנאסף מחיבורים אחרים, ראשונים ואחרונים ביניהם כתבי-יד שלא ראו אור בדפוס וכן ספרים נדירים שהודפסו במהדורות מצומצמות אך היו מצויים בספרייתו של רבי יעקב סופר.
שיטת הפסיקה של רבי יעקב חיים נוטה להכריע במקרים רבים על-פי הקבלה, וכמו כן הוא מביא פעמים רבות מנהגים, תפילות וכוונות המיוסדים על-פי הקבלה.

מחיר בחנויות: 500 ש"ח
מחיר באתר: 390 ש"ח
 
 
מחזור עבודת השם
עבודת השם - סט מחזורים לחגי השנה
סידור עבודת השם, לפי נוסח הספרדים ובני עדות המזרח.
מסודר מחדש באותיות גדולות ובניקוד מלא, מפוסק ומסודר.
הרבה הוספות חדשות שלא נדפסו לפני כן, עם שילוב שם הוי"ה, הדגשות על שוא נע ושוא נח, קמץ חט"ף, ועוד... בצירוף הלכות הנחוצות לתפילה על פי פסקי מרן השולחן ערוך שנתקבלו הוראותיו בכל תפוצות ישראל.
מחיר בחנויות: 100 ש"ח
מחיר באתר: 66 ש"ח
 
 
 
אור דניאל
ליקוט יקר על פרשיות השבוע, ערוכים בשפה בהירה בתוספת מעשיות ומשלים של הרב דוד אוחיון
5 כרכים
מחיר בחנויות: 145 ש"ח
מחיר באתר: 108 ש"ח
 
 
משנה ברורה
ספר משנה ברורה - אוצר ההלכות של רבנו ישראל מאיר הכהן - "החפץ חיים"

ספר המשנה ברורה שחיבר אותו מורינו ורבינו רבי ישראל מאיר ברבי אריה זאב הכהן, המכונה בשם "חפץ חיים" זצ"ל, הינו ספר מיוחד במינו שהולך ומבאר כל סעיף וסעיף, כל בעיה ובעיה שיש, למי שלומד בשולחן ערוך אורח חיים. הכל בצירוף מקורות ההלכה, מדברי הגמרא, ומדברי רבותינו ראשונים ואחרונים, ללמד את העם דבר השם זו ההלכה.
מחיר בחנויות: 179 ש"ח
מחיר באתר: 135 ש"ח
 
 
פניני המועדים
"אמרי יחזקאל" - אקטואליה מזוית אחרת

דרשות אקטואליה רעיונות ופרשנויות על כל מועדי השנה סביב הלוח העברי.
מחיר בחנויות: 110 ש"ח
מחיר באתר: 85 ש"ח
 
 
 
שיעורים באגדות חז''ל
סט שיעורים באגדות חז"ל (עין יעקב) עם פירושים וביאורים לכל נפש
מחיר בחנויות: 470 ש"ח
מחיר באתר: 322 ש"ח
 
 
זוהר קדוש עם לשון הקודש
ספרי הזוהר עם תרגום בלשון הקודש
מחיר בחנויות: 259 ש"ח
מחיר באתר: 200 ש"ח
 
 
הזוהר הקדוש עם פירוש ''מתוק מדבש''
סט של כל ספרי הזוהר עם הפירוש הנפלא הידוע והמבוקש בשם "מתוק מדבש"
מחיר בחנויות: 1200 ש"ח
מחיר באתר: 900 ש"ח
 
 
 
מועדי ישראל לאבות ובנים
ספרי מועדי ישראל - שני כרכים - מידע על חגי ישראל , דפים צבעוניים, תמונות יפות מעוצבות ,מידע על כל חודש, כל חג, הלכות ומידע רב וחשוב לכל יהודי ולכל ילד.
הספר עטור בהסכמות של רבנים חשובים ומוסמכים.

מחיר בחנויות: 130 ש"ח
מחיר באתר: 100 ש"ח
 
 
ראשית חכמה
ספר מוסר עם עומקים עצומים
מחיר בחנויות: 70 ש"ח
מחיר באתר: 55 ש"ח
 
 
משנה תורה להרמב''ם - סט קטן
סט ספרי ההלכה שחיברם הרמב"ם - סט קטן
מחיר בחנויות: 140 ש"ח
מחיר באתר: 90 ש"ח
 
 
 
משנה ברורה המנוקד - כיס
משנה ברורה המנוקד - כיס
מחיר בחנויות: 55 ש"ח
מחיר באתר: 42 ש"ח
 
 
שנים מקרא ואחד תרגום
שני כרכים גדולים וברורים לקריאת שניים מקרא ואחד תרגום
מחיר בחנויות: 44 ש"ח
מחיר באתר: 34 ש"ח
 
 
סט הליכות עולם
סט ספרי הרה"ג ר עובדיה יוסף שליט"א המקיפים נושאים הלכתיים רבים ומגוונים
מחיר בחנויות: 400 ש"ח
מחיר באתר: 200 ש"ח
 
 
 
1 2 3 4 5 6
< הבא
שירים
תהילים קבוצתי
צריבת דיסקים
שמע לפי מרצים
שמע לפי נושאים
מאמרים - פרשת שבוע
תהילים
מקוואות בארץ
גמ''ח
ספריה
תקנון
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | צריבת דיסקים | תקנון | עמוד הבית | צור קשר

DIGIT - בניית אתרים

ילקוט יוסף |
;